Publieke Dienstverlening Op de Kaart

Releases

Op deze pagina vindt u informatie over PDOK releases van dit jaar.

Wilt u informatie over releases van voorgaande jaren? Kijkt u dan eens op de pagina voorgaande jaren. Op de pagina release planning vindt u een planning van PDOK releases die worden verwacht.

2018

18-06-2018 Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verstrekt via PDOK uitgebreide informatie over wijken en buurten in Nederland. Deze kerncijfers voor 2016 zijn nu ook in linked data ontsloten.

30-04-2018 Per 30 april heeft Rijkswaterstaat (RWS) in samenwerking met het Kadaster een BRT-waterkaart ontwikkeld die verschillende waterbeheerders in Nederland als ondergrondkaart kunnen gebruiken.

26-03-2018 Per 26 maart zijn 3 datasets van data-aanbieder Rijkswaterstaat bij PDOK beschikbaar gekomen: Hydrografie - Netwerk RWS (INSPIRE geharmoniseerd), Vervoersnetwerken Wegen RWS (INSPIRE geharmoniseerd) en Vervoersnetwerken Waterwegen RWS (INSPIRE geharmoniseerd).

01-03-2018 Per 1 maart 2018 is de dataset Hydrografie - Physical Waters (INSPIRE geharmoniseerd) beschikbaar gekomen. Deze dataset is beschikbaar als WMS en WFS en zijn aangemerkt voor INSPIRE.

14-02-2018 Per 14 februari 2018 Is in opdracht van het ministerie van BZK vanaf nu BGT planinformatie zichtbaar via PDOK. Ook zijn de symbolen, die voorheen zichtbaar waren via de BGT standaard visualisatie, nu beschikbaar via een eigen webservice en voorzien van een nieuwe opmaak. Deze nieuwe opmaak is tot stand gekomen dankzij input van gebruikers. .

12-02-2018 Per 12 februari 2018 Vector Tiles beschikbaar, tot voor kort waren de topografische kaarten van de BRT en BGT enkel beschikbaar via de traditionele viewservices zoals TMS en WMTS. Deze viewservices hebben als nadeel dat je weinig of geen opties hebt om de kaarten zelf te stylen. Om die reden is er de afgelopen periode hard gewerkt aan het beschikbaar stellen Vector Tiles voor de BRT en BGT.

02-02-2018 Per 02 februari 2018 Heeft PDOK na aanleiding van gebruikerswensen en in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken (opdrachtgever BGT) een eerste bèta WMS en WFS versie beschikbaar gesteld. De WMS en WFS zijn in een korte tijd ontwikkeld en hebben het kenmerk bèta zodat gebruikers alvast hun eerste ervaringen met ons kunnen delen. De bèta WMS en WFS zijn ontwikkeld voor kleinschalig gebruik en zijn niet bedoeld voor bedrijfkritische applicaties.

23-01-2018 Per 23 januari 2018 is het CBS gestart met de publicatie van gegevens naar postcode, met als peilmomenten 1 januari 2015, 2016 en 2017. Ruim 120 onderwerpen over demografie, wonen, energie, inkomen, sociale zekerheid, dichtheid en vooral over nabijheid van voorzieningen worden ontsloten, afhankelijk van de beschikbaarheid per jaar.

10-01-2018 Per 10 januari 2018 Is er nieuwe AHN3-data bij PDOK beschikbaar. Deze update betreft aanvulling van de dataset met data van de waterschappen Hollands Noorderkwartier, Zuiderzeeland en Drents Overijsselse Delta. De gegevens zijn ingewonnen in de periode 1 december 2015 tot 1 april 2016.