Publieke Dienstverlening Op de Kaart

Gebruikers aan het woord

Wat vinden gebruikers van PDOK? We vroegen het aan verschillende organisaties:

Gemeente Zwolle: "Geen zorgen"

Screenshot van de gis-viewer

Eind 2011 is de gemeente Zwolle begonnen met de implementatie van de services van PDOK in de bedrijfssystemen van de organisatie. Het gebruiksgemak en de betrouwbaarheid van de data ten opzichte van die van andere aanbieders zijn belangrijke argumenten bij de keuze voor het systeem. Lees het interview met Gemeente Zwolle..

Ministerie van EZ: "De beleidsviewer verruimt je blik"

Screenshot van de beleidsviewer

'Waar is het?' is een vaak gestelde vraag. Of het nu gaat om windenergie, vastgoedinformatie of natuurbeleid. Het GIS Competence Center van het ministerie van Economische Zaken (EZ) vertaalt de ruimtelijke vraag naar een oplossing en zet beleid zo letterlijk op kaart. Lees het interview met het Ministerie van EZ.

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden: "PDOK is een mooi alternatief"

Voorbeeld weergave Legger

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden in Houten ging twee en half jaar geleden voor het eerst gebruik maken van WebGIS Publisher. De legger Regionale Waterkeringen werd als zogenaamde widget (embedded interactieve kaart) geïntegreerd weergegeven. Lees het interview met Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.

Waterschap Aa en Maas: "De verwachtingen zijn hoog"

Voorbeeld weergave Natura2000

Binnen het Waterschap Aa en Maas klinken enthousiaste geluiden als het gaat om PDOK. De service biedt voldoende mogelijkheden voor de toekomst vindt Fred van Bemmel, informatie-analist/projectleider. Lees hier het interview met Waterschap Aa en Maas.

EduGIS: "Er wordt echt geluisterd naar je wensen."

Voorbeeld weergave EduGIS (Educatieve Software)

De website van EduGIS voorziet in (interactief) kaartmateriaal en lespakketten. Sinds juli 2012 is ook aanbod van PDOK opgenomen. "Ons werk wordt nu aanzienlijk makkelijker," zegt Henk Trimp, coördinator bij EduGIS en belast met de dagelijkse leiding. Lees het interview met EduGIS.

NedGraphics: "Soepel"

Voorbeeld weergave bestemmingsplan gemeente Huizen

Voor het ontsluiten van geo-informatie werd vooral gebruik gemaakt van geodata van commerciële aanbieders. Met het beschikbaar komen van Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) is er voor onze opdrachtgevers meer keuze gekomen. Lees het interview met NedGraphics.

Waterschapshuis: "Wij waren er als één van de eersten bij"

Voorbeeld scherm gebruik PDOK

De Geo-voorziening voor de waterschappen is een INSPIRE-voorziening èn geoportaal. De waterschappen gebruiken de voorziening voor het publiceren van hun INSPIRE-verplichte datasets. Daarnaast wordt de voorziening gebruikt voor het delen van Geo-informatie met derden zoals gemeenten, ProRail of adviesbureaus. Lees het interview met het Waterschapshuis.