Publieke Dienstverlening Op de Kaart

Praktijkvoorbeelden

Onderstaand enkele voorbeelden van toepassingen met gebruik van PDOK. Kent u een voorbeeld dat hier nog niet is opgenomen? We horen graag uw suggestie.

Enkele voorbeelden vanf toepassingen met gebruik van PDOK.
  Omschrijving Maakt gebruik van:

Aerius

Een kaart van een gedeelte van Nederland met wegen, stikstofgebieden en habitatgebieden

AERIUS is het ruimtelijk rekeninstrument voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) voor de uitwerking van een gebiedsgerichte aanpak van de stikstofproblematiek. Ook is het een rekeninstrument ter ondersteuning van het vergunningsproces in het kader van Natura 2000.

BRT Achtergrondkaart, TOP10NL, Hoogtekaart

Lizard.net

Afbeelding van een hagedis en 7 logo’s die verwijzen naar applicaties

Viewer watermanagement adviesbureau Nelen en Schuurmans. Het informatieplatform Lizard is een web-based systeem, waarmee alle monitoring-, beheer- en modelsystemen voor het waterbeheer kunnen worden ontsloten en waarmee kennis en informatie kan worden gedeeld.

AHN, Bestuurlijke grenzen, Nationale parken, Natura 2000, Natuurmeting op kaart

Landkaart i-NUP

landkaart van Nederland met daarop bouwsten en daarnaast een legenda met aantallen bouwstenen

De Landkaart is een interactieve kaart en geeft een totaaloverzicht van de voortgang van de implementatie van voorzieningen van het i-NUP bij gemeenten.

Bestuurlijke grenzen

EduGIS

kaart van Nederland met daarop provinciegrenzen weergegeven en daarnaast een lagenselectiescherm

EduGIS is een website waar middelbare scholieren kennis kunnen maken met geografische informatiesystemen. Op EduGIS is uitleg te vinden over de diverse aspecten van deze tak van de informatietechnologie en kan GIS in de praktijk geoefend worden door ëën of meer lesmodules te doen.

NB previewversie, definitieve versie najaar 2012

BRT Achtergrondkaart met 17 topografische webservices

Gem. Nieuwegein

Een kaart van een gedeelte van Nederland met daarop wegen, punaises, berekende concentratie stikstofdioxide en meetpunten stikstof

Inwoners van de gemeente Nieuwegein kunnen op de website bekijken hoe het met de luchtkwaliteit gesteld is. Zoeken is mogelijk op postcode en adres.

BRT Achtergrondkaart

Bekendmakingen

Kaart van een gedeelte Nederland met wegen, woonplaatsnamen, snelwegnummers en oranje rondjes

Bezoekers van officielebekendmakingen.nl kunnen door een postcode in te voeren bekendmakingen van gemeente, provincie en waterschap in een bepaald gebied terugvinden op een digitale kaart. Het gaat o.a. om lokale bekendmakingen van aangevraagde en verleende bouw- of kapvergunningen en gegevens over plannen van provincies en waterschappen.

BRT Achtergrondkaart,

OpenLS Geocodeerservice

B-i-o.nl

het algemene ministerie logo met daaronder de tekst Agentschap NL

Op de website www.b-i-o.nl toont AgentschapNL de bio-installaties in Nederland. Grote installaties in België en Duitsland zijn ook opgenomen. Het is mogelijk om met behulp van bepaalde filters het aantal bio-installaties aan te passen en cumulatieve gegevens te tonen. Als de gebruiker klikt op een installatie op de kaart dan verschijnt er een venster met detail-informatie over de aangeklikte installatie.

Op www.b-i-o.nl wordt gebruik gemaakt van PDOK Kaart services (BRT achtergrond kaarten). De bio-installaties zijn gepositioneerd met behulp van de PDOK geocodeerfunctie. Voor deze website is het van groot belang dat PDOK kaarten reclamevrij, gratis, actueel en snel zijn

BRT Achtergrondkaart,

OpenLS Geocodeerservice

RZAsielzoekers

Kaart met wegen,water,snelwegnummers, apotheek- en asielzoekerscentra logo’s en adressen

De Regeling Zorg Asielzoekers (RZA) regelt de zorg voor asielzoekers in Nederland. Conform deze regeling kunnen asielzoekers terecht bij daartoe gecontracteerde zorgaanbieders. De RZA-gids helpt de asielzoeker (of zijn/haar begeleider) bij het vinden van een gecontracteerde zorgaanbieder in de buurt.

BRT Achtergrondkaart

Boer en Bunder

Een kaart van een gedeelte van Nederland met wegen, stikstofgebieden en habitatgebieden

Boer&Bunder is een applicatie die open data visualiseert op perceelsniveau. De app toont open data voor alle 1,9 miljoen hectare landbouwgrond in Nederland. Ontdek je eigen land, beoordeel en vergelijk de data, en deel wat je interessant vindt om te delen! De huidige versie van Boer&Bunder is een prototype. Samen met gebruikers willen we de applicatie doorontwikkelen. We horen graag wat je van de app vindt!

TOP10NL, Luchtfoto 2009, luchtfoto 2014