Publieke Dienstverlening Op de Kaart

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een gerubriceerd overzicht van veel voorkomende vragen en antwoorden over Publieke Dienstverlening Op de Kaart. Staat uw vraag er niet bij? Maak dan gebruik van het forum of dien een vraag in via het Contactformulier (alleen voor PDOK Basis gebruikers).

Spring binnen de pagina direct naar:

 • PDOK Gebruik en ondersteuning

  • Heb ik een gebruikersnaam en wachtwoord nodig voor het gebruik van PDOK services en/of downloads?

   • Nee, iedereen heeft vrij toegang tot de open services en/of downloads van PDOK. De toegang tot de gesloten services van PDOK is geregeld door middel van het PKI-overheidscertificaat.

  • Waar kan ik de Producten en Diensten Catalogus vinden?

  • Waar kan ik als gebruiker terecht voor vragen en ondersteuning?

   • Op onze website vindt u aanvullende informatie over het gebruik van PDOK zoals handleidingen. Ook kunt u vragen stellen en kennis uitwisselen met andere gebruikers in het PDOK forum. Om toegang te krijgen tot dit platform maakt u een account aan op deze website.

    Voor PDOK Basis geldt extra ondersteuning in de vorm van een helpdesk.

  • Waar kan ik data ophalen?

   • Via PDOK kunnen diverse datasets worden "gedownload". Met downloads bedoelen we geografische datasets die geladen kunnen worden als bestanden vanaf een PDOK server. Niet alle datasets zijn naast viewservices ook als downloads beschikbaar binnen PDOK. Indien er geen downloads beschikbaar zijn, kunt u hiervoor contact openmen met de data-aanbieder. Zie de metadata van de dataset in Het Nationaal Georegister voor de contactgegegevens van de data-aanbieder.

  • Ik wil data van AHN1 en/of AHN2 van een specifiek deelgebied van Nederland downloaden. Hoe weet ik welke download (op de atomfeed pagina) bij welk gebied hoort?

   • Tijdens het beschikbaar stellen van de downloads van AHN is hierop geanticipeerd door een bladindex op te nemen in de WMS service van zowel AHN1 als AHN2. In de viewer van PDOK kunt u bij de AHN1 en/of AHN2 service deze bladindex selecteren (vinkje bij bladindex wms). U kunt daarna in het kaartbeeld (eventueel na inzoomen) naar het betreffende (vooraf gedefinieerde) gebied gaan en met de informatie-tool (keuzeknop in de balk boven de viewer) op een kaartblad klikken. U krijgt daarna informatie over het betreffende kaartblad. Deze informatie bevat onder andere bladnummers. Dit bladnummer vindt u terug op de pagina met downloadbare bestanden.

  • Hoe gebruik ik de PDOK webservices?

   • Om de PDOK webservices te kunnen gebruiken heb je een GIS-applicatie nodig. Webservices vereisen wel een zekere kennis van GIS-applicaties. Raadpleeg uw leverancier voor vragen omtrent het gebruik van webservices in uw GIS-applicatie. De PDOK- helpdesk biedt geen ondersteuning in het gebruik van GIS-applicaties, maar u kunt uw vraag wel op het forum stellen aan de PDOK- community.

 • PDOK Basis

  • Hoe kan ik als overheidsorganisatie gebruik maken van de PDOK-diensten?

   • PDOK Fair Use is een service-level dat voor iedereen beschikbaar is. Als overheidsorganisatie kunt u zich echter ook aanmelden als gebruiker van PDOK Basis. Met PDOK Basis krijgt u een gegarandeerd serviceniveau en voldoende capaciteit om de PDOK services in grootschalige bedrijfskritische processen toe te passen. U kunt zich aanmelden via het PDOK Basis aanmeldformulier. Zorg er voor dat u over een IP-adres van uw organisatie beschikt en dat u bepaalt wie namens uw organisatie als contactpersoon optreedt. De contactpersoon moet namelijk de aanvraag indienen.

  • Mijn organisatie is aangemeld voor PDOK Basis. Welke rol heeft de contactpersoon?

   • Bij de aanvraag voor toegang tot PDOK Basis vragen wij u om een contactpersoon. De contactpersoon is voor de PDOK-organisatie spil in de communicatie met onze gebruikers. Wij verwachten dat u uw eigen organisatie over het dienstenniveau en de gedragsregels informeert en u kunt als enige verzoeken, problemen of klachten bij het Klant Contact Centrum laten registreren. De contactpersoon wordt ook altijd als eerste benaderd als er vragen of klachten over het naleven van de PDOK-gedragsregels zijn en wij gaan er van uit dat u regelt dat dit in uw organisatie wordt opgepakt. U bent tevens het aanspreekpunt als er vragen of klachten zijn over het gedrag van bedrijven die op uw verzoek toegang tot de PDOK diensten hebben gekregen.

  • Wat is een IP-adres?

   • Internet Protocol (IP) adressen bestaan uit cijfers die automatisch worden toegekend aan uw computer op het moment dat uw computer verbinding maakt met uw internet service provider of een local area network (LAN) of wide area network (WAN) in uw omgeving.

  • Waarom vragen wij uw IP-adres?

   • Wij registreren uw IP-adres voor interne analyse doeleinden. Geregistreerde IP-adressen zullen niet aan derden worden verstrekt.

  • Op het aanmeldformulier voor PDOK Basis moet ik een IP-adres opgeven. Hoe kom ik te weten wat mijn IP-adres is?

   • Vraag uw systeembeheerder om het IP-adres of bezoek vanaf uw werkplek de website whatismyipaddress.com.

  • Ik heb het aanmeldformulier voor PDOK Basis opgestuurd. Wanneer is mijn registratie afgerond?

   • Na ontvangst van uw aanmeldformulier krijgt u binnen enkele werkdagen per e-mail bericht dat uw organisatie is geregistreerd voor de dienst PDOK Basis. Zie ook de informatie op de PDOK Basis aanmeldpagina.

  • Ik wil een extra IP-adres doorgeven, hoe moet dat?

   • Het wijzigen en het toevoegen van IP-adressen doet u met het PDOK aanmeldformulier. Dit aanvullende IP-adres wordt volgens hetzelfde tijdschema als een normale aanvraag doorgevoerd.

  • Kan ik als overheid gebruik maken van PDOK Fair Use?

   • Ja dat kan, maar het is niet handig. Als overheid hebt u recht op een gegarandeerd servicelevel via PDOK Basis. U hoeft uw organisatie daarvoor slechts aan te melden. Voor overheden zijn aan het gebruik van PDOK Basis verder geen kosten verbonden.

 • PDOK Techniek

  • In welke versies van Qgis wordt de PDOK plugin ondersteund?

   • De PDOK plugin wordt ondersteund in Qgis vanaf versie 1.8 en 1.9 en nu ook in versie 2.12 en hoger. De QGis Plugin voor PDOK is ontwikkeld binnen de open source community. Uiteraard juicht PDOK ontwikkelingen toe die het gebruik van de PDOK producten en diensten stimuleren, maar PDOK verleent geen ondersteuning aan dergelijke ontwikkelingen. Voor vragen over ontwikkelingen rondom de QGis PDOK plugin verwijzen wij u daarom naar de open source community (zie bijvoorbeeld Qgis).

  • Kunnen de PDOK services worden gebruikt in een Flash omgeving, zoals bijvoorbeeld Flamingo?

   • Het is helaas niet mogelijk om PDOK services te gebruiken in een Flash omgeving.

  • PDOK ondersteunt het WMTS en het TMS protocol. Hoe kan mijn GIS applicatie hiermee overweg?

   • PDOK biedt inderdaad WMTS en TMS webservices, echter niet alle GIS-applicaties ondersteunen deze webservices. Raadpleeg uw leverancier voor vragen omtrent het gebruik van WMTS en TMS webservices in uw GIS-applicaties. De PDOK helpdesk biedt geen ondersteuning in het gebruik van GIS-applicaties maar u kunt uw vraag wel op het forum stellen aan de PDOK community.

  • Ik maak gebruik van een WFS service van PDOK, maar krijg niet alle features te zien. Hoe komt dat?

   • In de PDOK WFS is een limiet ingesteld die bepaalt wat het maximum aantal op te vragen features is (individuele lijnen, punten etc.). Als op basis van een vraag (request) meer features geleverd zouden moeten worden, worden altijd alleen de eerste features geleverd (willekeurig) tot aan het maximum aantal ingestelde features. Voor de PDOK WFS is de limiet ingesteld op 1.000 features. Een mogelijkheid is om in de vraag (request) een "bounding box" te definieren waarbinnen de features worden opgehaald, zodat binnen dit gebied wel alle features worden opgehaald (bedenk steeds dat er nooit meer dan 1.000 features opgehaald kunnen worden). Het is overigens mogelijk dat binnen de GIS-applicatie niet duidelijk weergegeven wordt dat er al 1.000 features zijn opgehaald.

  • Hoe kan ik meer dan 1.000 features ophalen met een WFS-request?

   • De PDOK WFS-services kennen een maximum van 1.000 objecten per request. Die beperking is ingesteld om een te hoge belasting van de servers te voorkomen.

    Voor het ophalen van méér dan 1.000 objecten kan echter wel gebruik gemaakt worden van de WFS 2.0.0 functie ResponsePaging. ResponsePaging is vanaf versie 2.0.0 van WFS beschikbaar. Deze functie wordt uitgebreid toegelicht op de website van Brentjens Geo-ICT.

    WFS-stored queries worden niet door PDOK aangeboden.

 • PDOK Programma

  • Waarom is niet alle PDOK data open? Dit is toch overheidsbeleid?

   • PDOK onderschrijft het beleid en de PDOK-partners hebben ook de intentie om dit te implementeren. Voor het grootste deel van de PDOK webservices is dat ook al gerealiseerd. Voor een paar zijn er nog belemmeringen. Vaak betreft dit bestaande afspraken over het rekenen van verstrekkingskosten, maar soms is open niet mogelijk uit oogpunt van veiligheid (militaire terreinen) of omdat openstelling marktverstorend werkt. Er wordt aan gewerkt om deze belemmeringen weg te nemen, maar dat kost tijd.

    Wij verwachten van onze gebruikers dat ze deze restricties respecteren en dat ze de PDOK-diensten niet gebruiken om een eventueel eigen open data beleid te ondersteunen. Het is dus niet toegestaan om PDOK-diensten en data zonder voorafgaand overleg met PDOK voor hergebruik aan te bieden.

  • Hoe worden de gebruikersbehoeften meegenomen in de ontwikkeling van PDOK?

   • Het programma PDOK werkt met een Klantenpanel waarin zij ideeën voor het programma toetst. Het Klantenpanel geeft advies over de inrichting van de webservices. Het panel staat onder leiding van Elvera van der Panne (Raad Vastgoed Rijksoverheid). Daarnaast biedt PDOK aan gebruikers de mogelijkheid om digitale wensen te plaatsen op de PDOK IdeaWall

  • Wat zijn de voorwaarden voor het gebruik van PDOK webservices?

   • Er worden twee typen voorwaarden onderscheiden:

    • Gebruiksvoorwaarden: Voor elke PDOK webservice is in het Nationaal Georegister te vinden wat de voorwaarden voor het gebruik zijn. U kunt hierbij denken aan licentievoorwaarden, gebruiksbeperkingen etc. In het overzicht met URL's op de website van PDOK vindt u bij elke service een link naar het Nationaal Georegister waar u per service deze voowarden kunt vinden.
    • Voorwaarden voor het afnemen van de PDOK dienstverlening. De ongeregistreerde gebruikers van de vrij beschikbare services vallen onder de dienst PDOK Fair Use. Zoals de naam al zegt, geldt voor deze dienst een Fair Use Policy. U kunt dit nalezen in de Producent en Diensten Catalogus (PDC) welke u kunt vinden in de PDOK Bibliotheek.
  • Voor wie is PDOK en welke dienstenniveaus zijn er?

   • PDOK biedt drie dienstenniveaus aan:

    Een belangrijk verschil tussen het PDOK Fair Use en PDOK Basis is dat voor PDOK Fair Use maar een beperkte hoeveelheid capaciteit beschikbaar is en dat van de gebruikers veel zelfredzaamheid wordt verwacht.

  • Waarom zijn er verschillende dienstenniveaus?

   • Het verschil in de drie dienstenniveaus heeft te maken met de financiering van de kosten voor de exploitatie van de PDOK infrastructuur en met het soort gebruik. Omdat PDOK vaak het enige kanaal is waarmee de geo-basisregistraties worden ontsloten, zijn overheden verplicht de PDOK services te gebruiken. In de financiering van de PDOK-voorziening is hiermee rekening gehouden. Het overheidsgebruik van de dienst PDOK Basis is via budgetfinanciering gedekt. Dit omvat ook het als overheid aanbieden van publieksdiensten (toepassingen voor burgers en bedrijven).

    De huidige financieringsafspraken dekken echter niet gebruik door andere partijen (privaat gebruik). Omdat de PDOK-partners het belangrijk vinden dat iedereen de PDOK-producten kan afnemen, hebben ze besloten om uit hun eigen middelen een beperkte hoeveelheid capaciteit voor algemeen gebruik beschikbaar te stellen: PDOK Fair Use. Hierbij zorgen de fair use kaders ervoor dat zoveel mogelijk gebruikers van de beschikbare capaciteit kunnen profiteren en dat niemand zich een onevenredig deel kan toe-eigenen.

    • Overheidsorganisaties krijgen het dienstenniveau PDOK Basis.
    • Niet-overheidsorganisaties krijgen het dienstenniveau PDOK Fair Use, tenzij ze kunnen aantonen dat ze voor het ondersteunen van een overheidstaak toegang tot PDOK Basis nodig hebben.
  • Hoe definieert PDOK "overheid"?

   • Hiervoor hebben we geen sluitende definitie. Tot de overheid rekenen we in elk geval de eenheden van ministeries, baten-lastendiensten, ZBO's, provincies, waterschappen, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Voor andere organisaties (stichtingen, coöperaties, verenigingen, etc.) geldt de vuistregel dat PDOK ze als overheid kan beschouwen als ze verplicht gebruik van de geo-basisregistraties moeten maken. Tot de overheid rekenen we in elk geval niet Universiteiten en andere onderwijsinstellingen. De vraag of een organisatie een "overheidsorganisatie" is of niet, kan men overigens ook zelf beantwoord vinden op overheid.nl (onderdeel: "Adressen overheidsorganisaties": almanak.overheid.nl). Er behoren ook de overheidsorganisaties toe die staan vermeld in registers e.d. waarnaar vanuit de Staatsalmanak wordt verwezen (denk aan ZBO's), of de onderdelen van een in de almanak genoemde overheidsorganisatie (agentschap, dienst, inspectie).

 • PDOK Fair Use

  • Kan ik als bedrijf gebruik maken van PDOK?

  • Kan ik als particulier gebruik maken van PDOK?

   • Ja, bijna alle PDOK-diensten worden als "open" dienst aangeboden en zijn daarmee voor iedereen beschikbaar. Het gebruik hiervan valt onder PDOK Fair Use, te vinden in het document Producten Diensten Catalogus Afnemers in de PDOK-Bibliotheek.

  • Moet ik betalen voor het gebruik van de PDOK services?

   • Nee, alle huidige aangeboden services zijn vrij van kosten te gebruiken.

  • Mag ik zelf bepalen wat ik met de PDOK-services doe?

   • Nee, u moet zich houden aan de PDOK spelregels. Daarnaast kunnen er per individuele service specifieke gebruiksvoorwaarden gelden die zijn vastgelegd in de bij de service behorende gebruiksvoorwaarden (de licentie). Welke gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, is opgenomen in de bij de service behorende metadata. Deze metadata wordt in het Nationaal Georegister gepubliceerd. Door in het Nationaal Georegister in het zoekveld Organisatie te zoeken op organisatienaam "Beheer PDOK" (via de uitgebreide zoekcriteria) vindt u een lijst met alle PDOK-services. Daarnaast bestaan er licenties voor de bronbestanden. U vindt deze eveneens in het Nationaal Georegister.

    Onder PDOK Fair Use worden alleen services met een "open" licentie aangeboden: Publiek Domein, Creative Commons Zero (CC-0), Creative Commons Source Attribution (CC-BY) en incidenteel, als het gebruikte bronbestand dit afdwingt, Creative Commons Share Alike (CC-SA).

    PDOK Basis biedt ook services met andere licenties aan, zoals Geo Gedeeld Gebruik met doelbeperking en Geo Gedeeld Doorleveren verboden.

  • Waarvoor is PDOK Fair Use bedoeld?

   • PDOK Fair Use is bedoeld voor het bevorderen van innovatie en kleinschalig gebruik van geo-informatie. Daarom hoeft u geen contracten te tekenen en hoeft u niet te betalen. Omdat bij PDOK fair use een vaste hoeveelheid capaciteit met een grote groep gebruikers wordt gedeeld, kan het zijn dat bij drukte wachttijden ontstaan. PDOK Fair Use is daarom niet geschikt voor toepassingen die een bepaalde minimum performance vereisen.

    PDOK Fair Use vergt ook zelfraadzaamheid. We verwachten dat u zelf met behulp van de beschikbare documentatie de services kunt toepassen en dat u zelf problemen op kunt lossen. PDOK biedt zelf geen support. U kunt via het PDOK forum wel de hulp van de PDOK community inroepen.

  • Wat houdt het dienstenniveau PDOK Fair Use in?

  • Kan ik als bedrijf of particulier gebruik maken van PDOK Fair Use?

  • Ik wil als bedrijf een gegarandeerd service level, kan ik overstappen op PDOK Basis?

   • Op dit moment is dat vrijwel niet mogelijk. De huidige PDOK financiering biedt alleen ruimte voor overheidsgebruik. PDOK zal in overleg met het geo-bedrijfsleven onderzoeken of er en financieringsmodel kan worden ingevoerd dat privaat gebruik van de PDOK Basis dienst mogelijk maakt. Dit is echter een complex vraagstuk en niet op korte termijn oplosbaar. In enkele uitzonderlijke gevallen kan een bedrijf toch gebruik van PDOK Basis maken. Bijvoorbeeld als dit absoluut noodzakelijk is voor het kunnen uitvoeren van een overheidstaak.

  • Ik ontwikkel toepassingen voor de overheid, kan ik daarvoor PDOK Fair Use gebruiken?

   • Ja, onder PDOK Fair Use zijn vrijwel alle PDOK webservices beschikbaar. U kunt daarmee uw toepassing ontwikkelen en testen. De overheidsklanten die uw product gaan toepassen hebben recht op PDOK Basis en de daarmee verbonden zekerheid over dienstenniveau en capaciteit. Dit andere dienstenniveau is ook het enige verschil. De onder PDOK Fair Use en PDOK Basis beschikbaar gestelde services zijn technisch identiek.

    Hoewel PDOK er naar streeft om zoveel mogelijk services onder PDOK Fair Use aan te bieden, zijn er enkele services waarvoor dat niet mogelijk is omdat ze alleen aan specifieke doelgroepen beschikbaar mogen worden gesteld. Dit geldt bijvoorbeeld voor beeldmateriaal dat alleen aan de betrokken inkooppartners mag worden verstrekt. In de PDOK handleiding in de PDOK Bibliotheek is beschreven hoe u in dat geval toch kunt testen of uw voor overheidsgebruik bestemde toepassing goed werkt.

  • Waarom een fair use policy?

  • Wat houdt de fair use policy in, waaraan moet ik me als gebruiker houden?

  • Wanneer doet PDOK een beroep op de fair use policy?

   • Dit is in het document productbeschrijving PDOK Fair Use vastgelegd. U moet hierbij onder andere denken aan de volgende situaties:

    • Als we vermoeden dat sprake is van onwettige activiteiten
    • Als blijkt dat uw gebruik de PDOK infrastructuur zodanig zwaar belast dat de dienstverlening aan andere gebruikers in gevaar komt.
  • Wat gebeurt er als we vinden dat u in strijd met de fair use policy handelt?

   • We proberen altijd eerst contact met u op te nemen om in onderling overleg het probleem op te lossen. Bijvoorbeeld om na te gaan of u niet op PDOK Basis kunt overstappen. Een ander alternatief is dat u eigen services ontwikkelt op basis van de beschikbare PDOK open data bestanden.

    Omdat u zich voor PDOK Fair Use niet hoeft aan te melden, kunnen wij niet altijd achterhalen wie in strijd met de Fair Use Policy (te vinden in het document Producten Diensten Catalogus Afnemers in de PDOK Bibliotheek) handelt. In dit soort gevallen en bij acute problemen, zullen we zonder waarschuwing de dienstverlening stoppen (het betreffende IP-adres of IP-adresreeks blokkeren). U kunt in dat geval via BeheerPDOK@kadaster.nl contact met ons opnemen om te bespreken hoe we de dienstverlening kunnen continueren.

 • PDOK Kaart

  • Welke webservices kan ik gebruiken als extra kaartlaag in PDOK Kaart en moet ik rekening houden met projecties?

   • PDOK Kaart gebruikt het Rijksdriehoekstelsel als projectiesysteem. De coördinaten in een KML bestand zijn altijd in het WGS84 projectiesysteem en worden binnen de kaart zelf omgezet naar het Rijksdriehoekstelsel.

    Gebruikmakend van de Wizard van PDOK Kaart is het mogelijk om services of URL's toe te voegen van: WMS, WMTS, KML en lagen met tekstuele data. Let op: Bij het genereren van de kaart (Stap 3, genereer code) wordt alleen de laatst toegevoegde WMS en WMTS laag meegenomen. Dit geldt voor de URL, maar ook voor de HTML code.

    In de API van PDOK Kaart zit bovendien de mogelijkheid om via de parameter 'tmsurl' een TMS service toe te voegen. Daarnaast worden in de PDOK Kaart sectie nog voorbeelden getoond om bijvoorbeeld een WFS service als marker-laag op de PDOK Kaart te leggen.

  • Bij de optie "extra kaartlagen" voer ik een WMS service in. Ik zie echter geen resultaat. Hoe kan dit?

   • Dit kan verschillende oorzaken hebben: De WMS service is niet beschikbaar (niet in de lucht) of het URL adres of de kaartnaam is fout gespeld. In de huidige versie van PDOK Kaart wordt er geen foutmelding gegeven wanneer één van bovenstaande oorzaken plaats vindt. Met behulp van ontwikkeltools in de browser is vaak wel te zien welke URL PDOK Kaart afvuurt en wat de response van de server is.

  • Waarom zie ik in Internet Explorer 10 soms een afwijkend kaartbeeld in PDOK Kaart bij het inzoomen en uitzoomen?

   • PDOK Kaart maakt gebruik van Open Layers 2.12. Deze bibliotheek bevat een fout waardoor het in- en uitzoomen niet goed werkt in PDOK Kaart bij gebruik van Internet Explorer (IE) 10. Een upgrade naar Open Layers 2.13 lost dit probleem in principe op. PDOK Kaart in combinatie met Open Layers 2.13 werkt echter nog niet soepel. De upgrade repareert welliswaar het IE10 probleem, maar introduceert andere problemen (voor alle browsers). Voorlopig blijven we daarom op Open Layers 2.12 (stabiele versie).

  • Ik wil meer technische ondersteuning voor PDOK Kaart. Waar kan ik dit vinden?