Publieke Dienstverlening Op de Kaart

Copyright

Deze pagina geeft nadere uitleg over de copyright aspecten van software, teksten, afbeeldingen en geografische informatie (hierna te noemen: werk) binnen het PDOK Loket. Voor het laden van Bestuurlijk Grenzen, TOPraster en TOPNL data is de CC-BY-4.0 licentie van toepassing. De CC-BY-4.0 licentie is minder strikt dan de CC-BY-SA 4.0 licentie omdat de laatstgenoemde licentie "gelijk-delen" verplicht stelt. De CC-BY-SA-4.0 licentie is van toepassing op de meest gebruikte PDOK data webservice, de BRT Achtergrondkaart. Onderstaande tekst is afkomstig van de Creative Commons website.

De gebruiker mag:

  • Het werk kopiëren, verspreiden en doorgeven.
  • Remixen - afgeleide databestanden maken.
  • Gebruik maken van het werk voor commerciële doeleinden.

Onder de volgende voorwaarden:

  • Naamsvermelding - De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden (maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat zij daarmee instemmen met het werk of het gebruik van het werk ondersteunen).
  • Gelijk delen (Alleen voor CC-BY-SA-4.0 en niet voor CC-BY-4.0) - Indien de gebruiker het werk bewerkt kan het daaruit ontstane werk uitsluitend krachtens dezelfde licentie als de onderhavige licentie of een gelijksoortige licentie worden verspreid.

Met inachtneming van:

  • Afstandname van rechten - De gebruiker mag afstand doen van een of meerdere van deze voorwaarden met voorafgaande toestemming van de rechthebbende.
  • Publiek domein - Indien het werk of een van de elementen in het werk zich in het publieke domein onder toepasselijke wetgeving bevinden, dan is die status op geen enkele wijze be├»nvloed door de licentie.

Overige rechten - Onder geen beding worden volgende rechten door de licentie-overeenkomst in het gedrang gebracht:

  • Het voorgaande laat de wettelijke beperkingen op de intellectuele eigendomsrechten onverlet.
  • De morele rechten van de bronhouder of de auteur.
  • De rechten van anderen, ofwel op het werk zelf ofwel op de wijze waarop het werk wordt gebruikt, zoals het portretrecht of het recht op privacy.

Let op: bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van het werk kenbaar te maken aan derden.

Indien de CC-BY-SA 4.0 licentie niet van toepassing is binnen de context van PDOK dan wordt dit speciaal vermeld (bijvoorbeeld in de meta data). Dit is onder andere het geval met het TOPNL en TOPraster kaart materiaal waarvoor de CC-BY-4.0 licentie geldt.