Publieke Dienstverlening Op de Kaart

Privacy

Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, gebruikt PDOK alleen voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten. Daarmee voldoet PDOK aan de privacywetgeving.

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam, maar ook een huisadres of e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Daar waar uw persoonsgegevens verwerkt worden, staat vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. PDOK gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van een brochure, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere brochures toe te zenden, tenzij dat is aangegeven. Het betekent ook dat PDOK uw gegevens niet gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld persberichten.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) helpt de privacy van burgers te beschermen. De AVG is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via de PDOK-website. De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder op de AVG.