Publieke Dienstverlening Op de Kaart

Toegankelijkheid

Bij de bouw van de PDOK website is veel aandacht besteed aan toegankelijkheid, kwaliteit en vindbaarheid. Het streven is om alle informatie zodanig aan te bieden dat iedereen deze kan gebruiken en bekijken.

Deze website is gecertificeerd voor het drempelvrij waarmerk niveau 3. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, duurzaamheid, uitwisselbaarheid en vindbaarheid van websites. Het bouwen van websites volgens het Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen heeft verschillende voordelen voor bezoekers. Deze website voldoet aan de webrichtlijnen versie één. Tijdens het bouwen van deze website was het nog niet mogelijk om te testen op webrichtlijnen versie twee. PDOK brengt momenteel in kaart wat er nodig is om te voldoen aan deze versie. Mocht u daardoor voor de toegankelijkheid van deze website ondersteuning nodig hebben, dan helpt PDOK u graag. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar BeheerPDOK@kadaster.nl.

PDOK is het bedrijf Sogeti erkentelijk voor het beschikbaar stellen van de Rijkshuisstijl webtemplate. Onze dank gaat ook uit naar medewerkers van het Kadaster, de gemeente Den Haag, Planbureau voor de Leefomgeving, Dienst Cultureel Erfgoed, Geonovum, Grontmij, Arcadis en Dienst Landelijk Gebied. Ze hebben specifiek in het voortraject meegedacht over de toegankelijkheid van het PDOK website.

PDOK is ook het bedrijf Centric erkentelijk voor het inspecteren en verstrekken van het drempelvrij waarmerk niveau 3.