Publieke Dienstverlening Op de Kaart

PDOK Geodatastore

Aanleiding voor de PDOK Geodatastore is het streven van de rijksoverheid naar een breder gebruik van open data. In 2013 heeft de overheid het Actieplan Open Overheid gepresenteerd. Dit plan bevat maatregelen die de openheid van de overheid bevorderen. Tot de acties behoort het stimuleren van (het gebruik van) open data. PDOK Geodatastore ondersteunt deze doelstelling en biedt een eenvoudig en gebruiksvriendelijk portaal voor het opslaan en ontsluiten van open geodata door overheden.

De PDOK Geodatastore is er voor alle overheden, waardoor ook niet-landsdekkende datasets kunnen worden ontsloten. De data die gepubliceerd is via de PDOK Geodatastore kan door iedereen (overheden en niet-overheden) hergebruikt worden als open data.

Bekijk de Geodatastoreinstructiefilm.

PDOK Geodatastore is bedoeld voor eenvoudige datasets en biedt geen webservices.

Data aanbieders kunnen gebruik maken van de PDOK Geodatastore webinterface of van de API. Onderaan deze pagina staat meer informatie over de webinterface en de API.

Geodata aanbieden en beheren

Na het uploaden van een dataset dient de data aanbieder een beperkte set aanvullende informatie (metadata) in te vullen. Na publicatie wordt deze metadata automatisch gepubliceerd in het Nationaal Georegister. De aangemaakte metadata voldoet aan het Nederlands profiel en bevat alle verplichte verlden. Meer informatie over de metadata staat in een Help document. In PDOK Geodatastore kunt u de daar aangemaakte metadata beheren en, indien gewenst, de data met bijbehorende metadata ook verwijderen.

Geodata zoeken

De datasets worden ontsloten als open data via het Nationaal Georegister en via data.overheid.nl.

Inloggen

Publiceren van data via de PDOK Geodatastore is uitsluitend mogelijk middels een gebruikersaccount voor het Nationaal Georegister. Een groot aantal overheden beschikken reeds over zo'n account. Indien uw organisatie nog niet over een inlogaccount voor het Nationaal Georegister beschikt, dan kan dat worden aangevraagd via het PDOK Klantcontactcenter. Open het aanvraagformulier.

Bestandsformaten

Alle bestandformaten zijn toegestaan voor upload van datasets, met uitzondering van .exe bestanden. De downloads worden door PDOK uitgeleverd in hetzelfde formaat als de data aanbieder heeft gebruikt bij upload. Indien een dataset uit meerdere bestanden bestaat, dan dient de data aanbieder deze in een zipfile te verpakken.

Licentievoorwaarden

De data die via de PDOK Geodatastore gepubliceerd wordt heeft een open licentie. Er zijn 3 typen open licenties: public domain, Creative Commons Zero (CC0) of Creative Commons Naamsvermelding verplicht (CC-BY). De data aanbieder geeft in de metadata aan welke licentie van toepassing is. De defaultwaarde is public domain.

Geodatastore webinterface

Voor het handmatig uploaden en beheren van uw datasets gaat u naar de Geodatastore webinterface.

De broncode van de Geodatastore webinterface is ook vrij beschikbaar voor hergebruik in uw eigen applicaties. De broncode staat op Github.

Geodatastore API

Er is een API beschikbaar waarmee u een koppeling kunt maken tussen uw lokale database en de Geodatastore. Documentatie over de API is te vinden op https://geodatastore.pdok.nl/api/v1/docs.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor de data (correctheid van de data, aanbieden in open licentie) blijft bij de data-aanbieder zelf. PDOK behoudt zich het recht voor om corrupte bestanden of bestanden die naar het oordeel van PDOK in strijd zijn met de wet en/of de goede zeden zonder kennisgeving uit de Geodatastore te verwijderen. Meer informatie staat in de SLA/Disclaimer.