Publieke Dienstverlening Op de Kaart

Downloaden van data via PDOK

Via Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) kunnen diverse data bronnen worden "gedownload". Met Downloads bedoelen we geografische datasets die geladen kunnen worden als bestanden vanaf een PDOK server.

Een bestand bevat geografische data van (een gedeelte) van Nederland. Na het downloaden van de bestanden zullen de meeste gebruikers een Geografisch Informatie Systeem (GIS) gebruiken om de bestanden te bekijken. De Downloads worden standaard geleverd in een gecomprimeerd (zip) formaat.

Data-downloads zijn dus wezenlijk anders dan Data Services. In het eerste geval krijgt men min of meer bronbestanden, in het tweede geval wordt een stukje van de data uitgeserveerd via een protocol: Telkens wanneer de gebruiker navigeert op een kaart zullen nieuwe gegevens geladen worden. Gebruikers downloaden meestal slechts eenmaal databestanden van een PDOK server, terwijl Data Services bijna continue worden geraadpleegd. Een ander onderscheid is de omvang van de data: Data-downloads zijn meestal redelijk groot terwijl Data Services relatief licht zijn voor de gebruiker. Men zou een vergelijking kunnen maken tussen het kijken naar televisie (Data Service) en het laden en bekijken van een film via DVD (Data Download).

Downloads zijn binnen PDOK beschikbaar via twee verschillende mechanismen:

  • Via een aanklikbare kaart of via een directe download.
  • Via Atomfeeds (met een Reader worden de download locaties getoond).

Let op: Bij gebruik van de atomfeeds van AHN1 en AHN2 is ons bekend dat in Internet Explorer 8, 9 en 10 er slechts maximaal 1000 entries worden weergegeven. Dit is een bug in Internet Explorer. Wij adviseren u om een andere browser te gebruiken om de atomfeeds volledig te downloaden.