Publieke Dienstverlening Op de Kaart

Voor Wie

Iedereen kan gebruik maken van de producten en diensten van Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) die gebaseerd zijn op open data. Enkele PDOK bestanden en dataservices zijn echter niet open, bijvoorbeeld vanwege privacywetgeving of nationale veiligheidsdoelen. Zo is bijvoorbeeld ingekocht beeldmateriaal alleen toegankelijk voor de betreffende inkooppartners. De PDOK dienstverlening kent daarom verschillende dienstenniveaus voor verschillende doelgroepen.

Drie dienstenniveaus

PDOK hanteert drie dienstenniveaus: PDOK Basis, Educatief en Fair Use. PDOK Basis is bestemd voor de overheid. Zij krijgen hiermee een gegarandeerd serviceniveau en ongelimiteerde capaciteit om geo-informatie in primaire processen toe te passen en gebruik te maken van de geo-basisregistraties. Met PDOK Educatief hebben onderwijsinstellingen meer vrijheid om te experimenteren met PDOK omdat er geen gebruikslimiet geldt. Bedrijven en particulieren vallen onder PDOK Fair Use. Belangrijkste kenmerk is de laagdrempelige toegang (geen aanmeldprocedure en gratis), ten opzichte van een beperkt serviceniveau (geen garanties en support).

Voor het gebruik van de PDOK producten en diensten zijn afspraken gemaakt. De afspraken en dienstenniveaus staan beschreven in de Producten en Dienstencatalogus Afnemers. Deze Catalogus vindt u in de bibliotheek.

Service levels PDOK